top of page

Privacyverklaring

Wanneer u op deze website persoonsgegevens invoert, worden uw gegevens verwerkt door Eline Consult, Ds. Smitslaan 2, 7711 BA Nieuwleusen, info@elineconsult.nl.

U verstrekt persoonlijke gegevens aan ons door een inschrijfformulier in te vullen. De gegevens worden door het CMS (content management system) van de website in een e-mail verwerkt die verstuurd wordt aan Eline consult. Deze mail wordt voor administratieve doeleinden opgeslagen in een mailprogramma. Daar wordt behalve het uitvoeren van de opdracht, niets mee gedaan. De formulieren zijn pdf's, worden door u geprint en ingevuld en vervolgens opgestuurd, gefaxt of gescand, en zijn derhalve geen digitale informatie in de zin van de AVG meer. Niettemin verbinden we ons voor deze gegevens aan onderstaande rechten.

U heeft het recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens. U heeft het recht om te verzoeken dat onjuiste gegevens worden rechtgezet en dat uw persoonsgegevens worden gewist. U heeft tevens het recht om een beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Stuur daartoe een email aan info@elineconsult.nl. U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van e-mailcommunicaties ten allen tijde in te trekken.

Indien u een klacht wenst in te dienen over de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, kunt u contact opnemen, hetzij met de toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming in uw land van verblijf binnen de Europese Unie, hetzij met de Autoriteit Persoonsgegevens (Nederland), hetzij met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (België).

begeleiding in verandering

bottom of page