ELINE CONSULT

gehoord, geraakt, gedreven

Veranderingen in de maatschappij vragen om stabiliteit, positiviteit en veerkracht in mensen. Dynamiek hoort bij het leven, bij organisaties en bij bedrijfsvoering. Regelmatig zorgen veranderingen voor onrust, onduidelijkheid en spanning. Mijn begeleiding helpt je verandering te ervaren als kans tot ontdekking, ontwikkeling en groei.

Ik zie kwaliteiten in mensen en help hen om, vanuit hun drijfveren, deze kwaliteiten in te zetten in veranderende omstandigheden. Ik luister en stel vragen. Vanuit het vertrouwen en de verbinding die ontstaan, worden knelpunten benoemd en opgelost. Er ontstaat ruimte, ritme en richting voor ontwikkeling en voor het realiseren van doelen. Mijn aanpak is concreet, bedrijfsmatig en belevingsgericht. Hierbij integreer ik de volgende methoden: socratische dialoog, deugden, ethiek, culturen, waarderend onderzoek, 21st century skills, LEAN, systemisch transitiemanagement, creativiteit, filosofie, hospitality, TSI DISC gedrag, EQ, SQ en drijfverenanalyse.​

Ik geloof in een kloppend en kleurrijk geheel. Eenheid door diversiteit. Als je elkaar begrijpt in de essentie, ontstaat ruimte voor synergie.

De wereld verandert, met jouw eigen verantwoordelijkheid voor de nieuwe werkelijkheid. Hoe gaat jouw organisatie daarmee om? Hoe ga jij daarmee om? Hoe wordt jouw geheel kloppend en kleurrijk? Op zoek naar een passend antwoord? Ik ontmoet je graag.

begeleiding in verandering