top of page
Klimtouwen.jpg

TEAMWERK

Een groep mensen maakt nog geen team. Er is meer voor nodig. Begeleiding in verandering is mijn werk, teamdynamiek mijn expertise. Samen met de opdrachtgever bepaal ik het doel en de meest passende weg er naartoe. De werkvorm wordt bepaald door de route die we kiezen. Je kunt hierbij denken aan een ontwikkeltraject, dialooggesprek of een teambuilding. Het liefst werk ik in de werkomgeving van het team. Soms helpt het om juist een andere omgeving te kiezen, binnen of lekker buiten. 

Welke thema's lenen zich voor een workshop of teambuilding? De sessies over werkgeluk, inzicht in je krachtenveld en veerkracht, geven positieve energie. Ik nodig mensen uit zichzelf te laten zien. Dat vraagt moed en kwetsbaarheid, het levert vertrouwen en verwondering op. Ik borg de veiligheid in de groep. 

Teamwerk en persoonlijk leiderschap gaan hand in hand. Ben je leidinggevende en wil je je, samen met je team een nieuwe werkelijkheid creeren? Vanuit vertrouwen en klantgerichtheid. Overweeg dan de leergang Leiderschap in combinatie met een teamtraining of traject. Ik help jou om met het team om vanuit vertrouwen, grip te krijgen op het proces, kwaliteiten te identificeren en bij te sturen waar nodig. In de stijl die op dat moment nodig is.   

Modulair aanbod

 

Elk team en iedere organisatie bestaat uit een aantal schakels. Navigeren en excelleren lukt pas als je je bewust bent van de kracht en wendbaarheid van iedere schakel. Zodra de schakels in verbinding staan, ontstaat veerkracht om te verbeteren en daadwerkelijk tegemoet te komen aan de behoefte van de cliënt, klant of gast. 

 

Om verbinding en veerkracht in organisaties te bevorderen, werk ik met mijn eigen programma: Eenheid in Diversiteit. Afhankelijk van de fase van ontwikkeling én de grootte van het team bepalen we in overleg welke van de drie modules het beste past. 

 • Module 1: Jij bent belangrijk!
  Gastvrijheid & Communicatie

 • Module 2: Samen Bouwen!
  Zelfsturing & Eigenaarschap

 • Module 3: Voortdurend Navigeren!
  Eenheid in Diversiteit 

Kwaliteiten en bottlenecks komen beide aan de orde en mensen voelen zich gehoord. Hierdoor ontstaat cohesie en synergie om samen wendbaar doelen te stellen. Deze doelen geven richting aan zelfsturing. Teams ervaren het programma als een kadootje.

Het programma werpt sinds 2013 vruchten af in het sociaal domein, gezondheidszorg, internationale logistiek en productie omgeving.  

Fasen in een teamontwikkeltraject

Afhankelijk van wat nodig is én de fase van ontwikkeling bied ik maatwerk dat naadloos aansluit op de situatie.

 

De 5-stappen aanpak van Eline Consult.

 1. Voorstel: Achtergrond, beoogd resultaat, vorm, inhoud en investering

 2. Analyse en Advies: Wat speelt er? Wat maakt het urgent? Wat is de wens? Wat is er nodig?

 3. Begeleiding

 4. Procesevaluatie

 5. Nazorg 

begeleiding in verandering

bottom of page